Türk Hava Kurumu havacılık ve uzay alanındaki üretim ve eğitim faaliyetlerinin merkezi olmayı hedeflemiş; bunu gerçekleştirebilmek için 16 ŞUBAT 1925 tarihinde kurulmuş olan “Türk Tayyare Cemiyeti” nin bilgi birikimini neredeyse bir asırlık kurumsal tecrübesine ekleyerek akademik zemine taşımak istemiştir. Bu merkezde havacılık ve uzay araştırmalarında öncü olacak bir Türkiye hayâline katkı sağlamak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün, araştırmaların ve üretim için gerekli AR-GE desteğinin kaynağını oluşturacak bir üniversitenin “Türk Hava Kurumu Üniversitesi” adı altında kurulması çalışmalarına 2010 yılı itibariyle başlanmıştır. 21 Nisan 2010 tarihinde ilk adım atılarak “Havacılık Vakfı” kurulması amacıyla ilgili makamlara başvuruda bulunulmuştur.

Üniversitenin kuruluş aşamalarının takibi, akademik ve idari yapının tasarımı, fiziksel ihtiyaçların belirlenmesi, Havacılık Vakfı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yürütülen tüm iletişim, koordinasyon, belge ve bilgi sunumunun icrası vb. faaliyetleri yerine getirmek amacıyla, bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Dünya genelinde havacılık ile ilgili üniversiteler incelenerek “Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi” kurulmasına yönelik kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Bu rapor doğrultusunda, Türkiye’nin ilk ve tek “havacılık ve uzay bilimleri” ihtisas üniversitesinin kuruluş başvurusuyla ilgili dosya 3 Eylül 2010 tarihinde YÖK Başkanlığı’na teslim edilmiştir.  “THK Üniversitesi” kuruluşu ile ilgili teklif, 17 Şubat 2011 tarihinde TBMM tarafından görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İlgili kanun 3 Mart 2011 tarihinde 27863 sayılı Resmi Gazetede 6114 sayılı kanunun yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” diyerek tüm Türk Milleti’ne havacılık sektörü ile ilgili bırakmış olduğu görevi ilke edinen Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye’de ilk “havacılık ve uzay ihtisas üniversitesi” olmanın kendisine yüklemiş olduğu öncülük görevi ve sorumluluğun bilincinde, 2011-2012 Akademik Yılı’nda Ankara ve İzmir’de bulunan kampüslerinde eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.