İnsan odaklı bir eğitim anlayışıyla sektörün değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu, havacılık alanında en donanımlı personeli yetiştiren ve en çok tercih edilen Meslek Yüksekokulu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Ekip çalışmasının, işbirliğinin ve iletişimin çok önemli olduğu havacılık sektörüne öğrencilerimizin kendilerini hazırlama yönünden gösterdikleri gayret ve performans ile onlara rehberlik eden akademik ve idari personelimizin çabaları her türlü övgünün üzerindedir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve havacılık sektörünü yakından takip eden programlarımızın amacı; ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, yabancı dil bilen, havacılık disiplinine sahip, teorik ve teknik açıdan donanımlı, havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayabilecek bireyler ve değerler yetiştirmektir. Söz konusu katkıları sağlama ve değer yaratma yönünden dün olduğu gibi bugün ve yarında tüm akademik ve idari personelimiz ile mezun ve hali hazırdaki öğrencilerimizin büyük bir özveri, gayret ve fedakârlıkla çalışacağına inancım tamdır.

Sivil Havacılığın uçuş güvenliği ile sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve en iyi olmayı hedefleyen bir anlayış içerisinde tüm paydaşlara açık, katılımcı, etik ilkelere bağlı ve sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmelidir.

Bu anlamda etkin, saygın ve kaliteli bir eğitim ve öğretim anlayışıyla çağın gerekliliklere uygun ve dinamik olarak sürekli iyileştirmeyi sağlama yolunda tüm personel ve öğrencilerimiz ile mezun öğrencilerimizin büyük bir aidiyet ve disiplin içerisinde çalışmalarının devam etmelerini temenni eder, bu hedefe ulaşmada kendilerine başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Dr.Öğr.Üyesi Şafak KURT
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü