Öngösterim Görseli

İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KADROSU

Dr. Öğretim Üyesi Şafak KURT

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü

E-posta: sakurt@thk.edu.tr
Tel: 0232 8921679/103

Lisans: Kara Harp Okulu, Makina Mühendisliği, 1991
Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Malzeme ve Lojistik Yönetimi, 2001
Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2010

Dr. Öğretim Üyesi Banu SARIBAY

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 

E-posta: bsaribay@thk.edu.tr
Tel: 0232 8921679/101

Lisans: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme, 2004
Yüksek Lisans: Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2007
Doktora: Celal Bayar Üniversitesi,  İşletme, 2015

Öğretim Görevlisi Berkay ÖZKAYA

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 

E-posta: bozkaya@thk.edu.tr
Tel: 0232 8921679/101

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik, 2013
Yüksek Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İşletme, 2018
Doktora: Ege Üniversitesi, Pazarlama (Devam Ediyor)

 

Başak ERDOĞAN

İHMYO Sekreteri

Email: berdogan@thk.edu.tr

 Tel: 0232 8921679/102