Öngösterim Görseli
Ahmet Bertan NOGAYLAROĞLU
Mütevelli Heyet Başkanı