Öngösterim Görseli

PROGRAMIN AMACI

Dünyada yaşanan hızlı gelişmeler, artan rekabet, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde gelinen nokta, nihai mamulün fiyat aralığının kısıtlanması; tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmek için hammaddenin, süreç içerisindeki envanterin, nihai mamulün veya ilgili bilginin çıkış noktasından nihai tüketim noktasına kadar etkin ve masrafları en aza indirilmiş bir şekilde varabilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli şekilde giderilebilmesi “Lojistik” kavramının doğuşuna etki etmiştir. Lojistik terimi müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi süreci olarak tanımlanır. Lojistik kavramı, alıcı ve satıcıların birbirinden uzak olması sebebiyle ortaya çıkmıştır. TDK güncel Türkçe sözlüğüne göre lojistik; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması olarak ifade edilmektedir.

Ulaştırma, taşımacılık ve lojistik sektörü günümüz işletmelerinin rekabet edebilmesinde büyük öneme sahiptir. Söz konusu rekabet avantajını elde tutabilmede ise lojistiğin diğer alanları gibi havacılık yönünde rolü oldukça önemlidir. Hava Lojistiği gelişen lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı bir programdır. Bu bölümünde asıl amaç hava taşımacılığını sağlayacak yetkin elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır. Program, teorik bilgi ve beceri ile eğitimini tamamlamış, havacılık sektöründe günümüzde ve gelecek yıllarda yaşanacak değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

KARİYER OLANAKLARI

Ön lisans programdan mezun olan öğrenciler ‘Hava Lojistiği Teknikeri’ unvanını alarak havayolu işletmelerinin; planlama, pazarlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depo ve antrepolarda, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ve kargo şirketlerinin hava kargo bölümlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Havacılık sektörü haricinde bir kariyer tercih eden mezun öğrenciler ise; lojistik ve sanayi alanlarında çalışabilmektedirler.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilir.

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrenciler, Hava Lojistiği programında önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavları ile lisans düzeyinde;

Havacılık Yönetimi

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinde eğitimlerine devam edebileceklerdir.

 

İHMYO HAVA LOJİSTİĞİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI

I.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (ENG) Teori Pratik Kredi AKTS
ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2,0 0,0 0,0 2,0
TUR 105 Türk Dili I Turkish I 2,0 0,0 0,0 2,0
İNG 111 Temel İngilizce I Basic English I 8,0 0,0 8,0 7,0
HLJ 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction to Civil Aviation 2,0 0,0 2,0 3,0
HLJ 103 İşletme Yönetiminin Temelleri Fundamentals of Business Management 3,0 0,0 3,0 4,0
HLJ 109 Lojistik ve Havacılık Terminolojisi Logistics and Aviation Terminology 2,0 0,0 2,0 4,0
HLJ 107 Temel Matematik I Basic Mathematics I 3,0 0,0 3,0 4,0
SEÇ 1 Seçmeli Teknik Ders I Technical Elective Course I 2,0 0,0 2,0 2,0
SEÇ 2 Seçmeli Kültür Dersi I Cultural Elective Course I 2,0 0,0 2,0 2,0
 Toplam 22 30

 

 

II. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (ENG) Teori Pratik Kredi AKTS
ATA104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Principles of Atatürk and History of the Revolution II 2,0 0,0 0,0 2,0
TUR106 Türk Dili II Turkish II 2,0 0,0 0,0 2,0
İNG 112 Temel İngilizce II Basic English II 8,0 0,0 8,0 7,0
HLJ 102 Emniyet Yönetim Sistemleri Safety Management Systems 2,0 0,0 2,0 4,0
HLJ 104 Lojistik Yönetiminin Temelleri Fundamentals of Logistics Management 3,0 0,0 3,0 4,0
HLJ 106 Yönetim ve Organizasyon Management and Organization 2,0 0,0 2,0 3,0
HLJ 110 Lojistik Bilgi Sistemleri Logistics Information Systems 2,0 0,0 2,0 4,0
SEÇ 3 Seçmeli Teknik Ders II Technical Elective Course II 2,0 0,0 2,0 2,0
SEÇ 4 Seçmeli Kültür Dersi II Cultural Elective Course II 2,0 0,0 2,0 2,0
Toplam  22,5 30

 

 

III. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (ENG) Teori Pratik Kredi AKTS
İNG 231 Mesleki İngilizce I Professional English I 8,0 0,0 8,0 7,0
HLJ 201 Havalimanı Yönetimi Airport Management 2,0 0,0 2,0 4,0
HLJ 203 Hava Hukuku Aviation Law 2,0 0,0    2,0 3,0
HLJ 205 Uluslararası Ticaret ve Lojistik International Trade and Logistics 3,0 0,0 3,0 4,0
HLJ 207 Lojistik ve Gümrük Logistics and Costums 2,0 0,0 2,0 4,0
HLJ 209 Üretim Yönetimi Product Management 2,0 0,0 2,0 4,0
 SEÇ 5 Seçmeli Teknik Dersi III Technical Elective Course III 2,0 0,0 2,0 2,0
 SEÇ 6 Seçmeli Kültür Dersi III Cultural Elective Course III 2,0 0,0 2,0 2,0
Toplam 23 30

 

 

IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (ENG) Teori Pratik Kredi AKTS
İNG 232 Mesleki İngilizce II Professional English II 8,0 0,0 8,0 7,0
HLJ 202 Temel Kargo Güvenliği Basic Cargo Safety 2,0 0,0 2,0 3,0
HLJ 212 Lojistikte Güncel Konular Current Issues in Logistics 2,0 0,0 2,0 4,0
HLJ 206 Hava Kargo Taşımacılığı Air Cargo Transportations 3,0 0,0 3,0 4,0
HLJ 208 Depolama ve Envanter Yönetimi Storage and Inventory Management 3,0 0,0 3,0 4,0
HLJ 210 Tedarik Zinciri Yönetimi Supply Chain Management 2,0 0,0 2,0 4,0
SEÇ 7 Seçmeli Teknik Dersi IV Technical Elective Course IV 2,0 0,0 2,0 2,0
SEÇ 8 Seçmeli Kültür Dersi IV Cultural Elective Course IV 2,0 0,0 2,0 2,0
Toplam 24 30